About

Frans van Hoogstraten

 

nl

Welkom op deze website.
Wat fijn dat je de gelegenheid neemt om mijn foto’s te bekijken! Ik hoop van harte dat je even kunt meegenieten.

Landschapsfotografie is mijn passie. Ik heb altijd met veel genoegen gekeken naar de opnames van grote fotografen als Ansel Adams, Josef Sudek en Michael Kenna. Hun beelden zijn een ware inspiratiebron. Er gaat voor mij haast niets boven het eindeloos dwalen in de natuur, op zoek naar vergezichten en telkens weer verrast worden door wonderlijke momenten. Weg van de dagelijkse hectiek en belanden in een aangename luwte. In mijn foto’s probeer ik het gevoel van stilte weer te geven. Krachtige, natuurlijke sculpturen, die worden gebruikt, kunnen deze indruk versterken. Ze spreken soms zo tot de verbeelding, dat het tijdloze karakters lijken te worden. De aanwezigheid van vluchtige elementen, zoals mist, sneeuw of verstilde bewegingen, zorgt voor een dromerige, bijna meditatieve sfeer. Maar het herinnert ook aan het natuurlijke beloop, aan verwering en verval. Schoonheid is vergankelijk, zeker met de huidige economische expansiedruk. In het eindeloze landschap zit de dimensie van de tijd. Bij het zoeken naar een balans tussen stilte en dynamiek, ontstaan wonderlijk beelden met een vervreemdende uitwerking.

Willow branches in blue Kieler ufer Jasmund watermerk

De foto “Wintertenen” (Rhythm of silence) met het vervloeiende effect van de lange belichtingstijd en de kortdurende maximaal hoge waterstand van de Nederrijn is een van de voorbeelden van het samengaan van verstilling en tijdelijkheid, net als “Zonnewijzer” (Rhythm of silence) met de schaduw en kracht van de gevallen boom en het vleugje sneeuw.

 

____________________________________________________________________________________________________
Connected to the ocean:
Een serie die de aantrekkingskracht van de zee laat zien, de schijnbare oneindigheid en letterlijke verbindingen die we er leggen. We zijn absoluut afhankelijk van een gezond ecosysteem in de oceaan. Maar als we doorgaan met de huidige vervuiling, o.a. met plastic deeltjes dan blijft van die heilzame oneindigheid weinig over. Vijf voor twaalf !

Huangshan Mountain:
Huangshan Mountain / Anhui / China. Een magisch natuurgbied, met spitse granieten bergtoppen, mysterieuze wolkensluiers en grillig gevormde pijnbomen, die soms meer dan 1000 jaar oud zijn. Talloze klassieke Chinese inkttekeningen zijn gebaseerd op deze bergketen. 

Het woord Tao is moeilijk te vertalen, maar als omschrijving komt “de universele ziel van de natuur” aardig in de buurt. In het Chinese denken is de Tao in harmonie. En de mens is ermee verbonden. Chinese kunstenaars waren er daarom in hun werk op gericht om tegendelen in de natuur, zoals aarde en lucht of licht en donker, in balans te brengen. Ze probeerden dit ondermeer te bereiken door een atmosferisch perspectief toe te passen, Yuan Chin genoemd (het ver weg-dichtbij principe). Verte wordt gesuggereerd door de vormen waziger, onscherper en lichter te maken. 
Wat dichtbij is wordt scherp en donker. Vormen komen tevoorschijn uit de mist en verdwijnen daar weer in. De geestelijke ruimte en inspiratie had daarbij een belangrijker plaats dan de fysieke wereld die zich voor de kijker ontvouwde. Dus de werkelijkheid werd vervormd en iets wat elementair was en ver weg, kon heel goed dichtbij worden getekend of andersom. Maar harmonie was wezenlijk en daarom moest de kunstenaar proberen een toestand van innerlijke leegte te bereiken. De bekende Chinese kunstenares Mai-Mai Sze noemt dit “stilling the heart”. Ze schrijft: “cessation of all action and suspension of thought allow freedom of the inner activity of the spirit”.

Cyclical time:
Bij het Hindu Dharma geloof op Bali spelen animisme en voorouderverering een belangrijke rol. De Balinese uitdrukking “sekala niskala” (zichtbaar-onzichtbaar) weerspiegelt het idee dat de fysieke wereld is doordrongen van de geestelijke wereld. Vrijwel alles is bezield en je beschermt jezelf tegen het kwade door dagelijks rituelen en bepaalde ceremonies uit te voeren. Er heerst daarbij een algemeen bewustzijn dat het maken van offerandes onontbeerlijk is voor het in balans houden van de orde in de kosmos en in je eigen leven. Zo deden de voorouders het en hún voorouders ook. Het moet zo zijn. De vele tempels op Bali spelen daarin een cruciale rol.
De kinderen op deze foto’s volgen de rituelen van hun ouders tijdens tempelceremonies. Ze vertegenwoordigen de nieuwe generatie die zich de bezielde wereld eigen maakt. Zelf zullen ze ooit de voorouders zijn voor wie men naar de tempel gaat.

De doorlopend serie “Pylon Portraits” :
Lopend door hartje Amsterdam. Langs grote hoeveelheden vreemdelingen. Schouder aan schouder. Massa’s. Zijn het buitenlanders, ingeburgerde Amsterdammers of misschien zelfs mensen uit mijn eigen woonplaats, of daar in de buurt ? Mensen met een heel eigen en persoonlijk levensverhaal, met prachtige sociaal maatschappelijke en culturele achtergronden. Middenin de huiselijke of zelfs politieke onrust ? Gevlucht om even hier te zijn ? Of zij die net weer even wat kalmte ervaren en het genoegen van democratie en vrede. Allen opzoek naar liefde, begrip en erkenning.
Ik voel de behoefte om sommigen van deze vreemdelingen aan te spreken en hun eigenschappen en geschiedenissen te proeven. Maar wat zeggen dan enkele korte woordenwisselingen of vlotte conversaties? Er is zoveel te vertellen. Zoveel te zeggen. Waar begin je ? Ik heb maar besloten om de woorden te laten voor wat ze zijn. Liever nog vraag ik, of ik een portret van ze mag maken. Opzoek naar markante mensen die me direct aanspreken, waarbij ik me meteen afvraag wie ze zijn. Intrigerend en misschien zelfs enigszins mystiek. Dit is een doorlopend persoonlijk project, waarin ik karaktervolle schoonheid probeer vast te leggen. De geportretteerden hoeven niet knap te zijn volgens westerse maatstaven en ze hoeven evenmin hun best te doen om een fraaie houding aan te nemen. Hun schoonheid zit in hun vitaliteit en uitstraling, in hun blik. Leeftijd, geslacht en afkomst zijn onbelangrijk.
De vreemdelingen ontvangen hun foto per email. Hoewel ik afkomst en naam dus vaak te horen krijg, is het niet nodig ze te noemen. Taiwan of China, Peru of Luxemburg, wat maakt het uit, met betrekking tot hun vitaliteit ? De plaats waar ik ze vraag te gaan staan, het opstapje vóór de Pyloon van het Nationaal Monument op de Dam, is ons poreuze symbool van verzet , bevrijding, vrede en een nieuw leven.

____________________________________________________________________________________________________

Frans van Hoogstraten

uk

Welcome to this website.
Our world is turbulent, noisy and full of distraction. With my photographs I try to provide silence, comfortable places of rest. When all goes quiet, the natural landscape shows its mystery and eminence. Once in a while something unusual happens and a scenery seems to reveal a wonderful singular appearance. A veil of mist, correlation of forms or strange changing of light can be thrilling and comforting simultaneously. Next to the expressed stillness and serenity, the work reveals estrangement. Despite the reality of natural configurations and actual weather elements, the outcome looks fairly imaginary. What is the origin of this surrealistic imprint ? What makes reality look so unreal ? Additionally, most of the captured moments have a notable timeless appearance. But contrarily to this impression of everlasting existence, permanency seems to be uncertain over and over again. The dimension of time has been pervading the landscape experience. Looming environmental changes give rise to a sense of inconvenience. Inducing these divergent emotions, including a feeling of silence, comfort, exaltation, estrangement and inconvenience, the natural landscape is all-embracing, precious and beyond value. Dedicated to implement mental concepts in landscape photography, with respect to the nature of the landscape, I never use photoshop to create effects, aiming to support my ideas.
Willow branches in blue Kieler ufer Jasmund watermerk

“Wintertenen (Rhythm of silence) with the stilling effects of long exposure and the short-term highest water level of the Rhine. A striking example of a timeless but uncertain scenery.  “Zonnewijzer” (Rhythm of silence) with its shadow, solid fixed trunk and a bit of snow shows the same.

______________________________________________________________________________________________________
Global sea-level rise has accelerated in response to warming of the atmosphere and the ocean. Recent studies examined hydrofracturing and rapid structural collapse of marine-based sectors of the Antarctic ice sheet. They doubled prior projections and estimated a rise of 2 metres or even more by 2100, based on the latest CO2 emissions. The continuous melting of the ice on Antarctica alone, could cause seas to rise more than 15 metres. It is a tragic story we are following right now. This series represents my ongoing attempt to archivate numerous endangered coastal landscapes. Many of these wonderful archaic sites only need one or two feet of sea-level rise to disappear completely. Others first change to a huge extent, waiting to be submerged later on. Since it isn’t possible to protect these precious seascapes, it is my aim to capture, collect and honour them, showing their excellence and seeming to be eternal.

Connected tot the Ocean:
We are attracted to the infinite feature of the ocean. We are wholly dependent and connected to the Ocean.
Life on land cannot survive without the Ocean. It is life in the Ocean that will testify to magnitude of environmental problems first. Billions of pounds of plastic can be found in swirling convergences in the oceans making up about 40 percent of the world’s ocean surfaces. One million sea birds and 100,000 marine mammals are killed annually from plastic in our oceans.
Change is needed

Cyclical time:
In the Hindu Dharma religion of Bali, animism and ancestor worship plays an important role. The Balinese phrase “sekala niksala” (visible-unvisible) symbolises the idea that the fysical world is pervaded by the spiritual world. Almost everything has a soul and to protect yourself against the evil you should accomplish certain rituals and ceremonies. There’s a communal consciousness offerings are essential to keep the cosmos and your own life in balance. That’s what the ancestors did, and their ancestors too, hence so it must be. The very, very many temples on Bali are crucial in this context.
The children in these images follow the rituals of their parents during temple ceremonies. They represent a new generation, which is getting familiar with this world of spirits. One day they will be the ancestors, who will be worshipped.

The ongoing series “Pylon Portraits”:
Strolling through the heart of Amsterdam. Past many strangers. Shoulder to shoulder. Masses. I wonder if they are foreigners, locals, or maybe even people from my own town, or region? People with their own personal life stories, with fascinating social and cultural backgrounds. Are they affected by domestic or even political turmoil? Have they fled from something or someone to get here? Are they catching their breath, for a brief moment experiencing the pleasures of democracy and peace, looking for love and understanding?
I feel the need to speak with some of these strangers and get a taste of their personalities and histories. But what would we gain from a quick exchange of words, or even a couple of brief conversations? There is so much to tell. So much to be said. Where do you start? I have decided to leave the words for what they are. Instead, I ask people if I can take their portrait. I am always looking for striking personalities, people who stand out to me in a remarkable way, making me wonder who they are. Intriguing and perhaps even a bit mystical. This is an ongoing and personal project where I am attempting to capture glimpses of unique character and beauty. The people I portray don’t have to be “pretty” according to Western standards, and I don’t ask them to pose either. Their beauty is in their vitality, their personality, and in the look in their eye. Their age, gender, and origin don’t matter. The strangers I portray receive their picture by email. Even though I often get to know their names and ethnical backgrounds, I don’t feel the need to mention these things. Taiwan or China, Peru or Luxemburg, what does it really matter when it comes to their vitality and spirit? The place I ask them to stand when I take their picture, the step in front of the Pylon of the National Monument on Dam Square, is our porous symbol of resistance, liberation, peace, and new life.

________________________________________________________________________________________________________